Zij kiest voor de allerfijnste versie van zichzelf! En jij?

Ze stond niet vooraan bij het uitdelen van het diploma voor de perfecte moeder! En bij het certificaat onberispelijk gedrag heeft ze ook haar beurt overgeslagen. De zoetste dochter kan ze ook wel skippen en aller-trouwste vriendin gaat hem ook niet worden. En ook al doet ze nog zo haar best en heeft ze alles, […]